Juridinen lausuma koskien ”Voikkaa” sanaa

 • Voikkaa on paikan / paikkakunnan / kylän / lähiön / Kouvolan kaupungin osa-alueen nimi.
 • Voikkaa.com on verkkotunnus ja sen kaikki oikeudet omistaa SW Ratkaisut. Hankittu 15.5.2008. .com loppuinen verkkotunnus on arvostetuin kansainvälinen tunnus. Tarkoitettu alunpitäen liiketoimintaan.
 • Voikkaa.fi on verkkotunnus ja sen kaikki oikeudet omistaa UPM-Kymmene Corporation. Hankittu 12.5.2009. Paikkakunnan nimi on yleensä .fi loppuisena kunnan hallinnassa.
 • Voikkaa alue on Voikkaa paikkakunnan alue.
 • alue on Voikkaa paikkakunnan alue.
 • Voikkaan tehdas on aidattu kiinteistö ja joen ja Voikkaan keskustan välissä. Nykyään UPM:n omistuksessa.
 • Voikkaa yritysalue on [sama] aidattu kiinteistö ja joen ja Voikkaan keskustan välissä.

 

Sivustolla ei esitetä mitään, joka voi luoda lukijalle harhaanjohtavan mielikuvan siitä, että sivusto olisi:

 1. Voikkaa Yritysalueen kiinteistön omistajan tilaama, ylläpitämä tai että kiinteistön omistaja seuraisi tai valvoisi sivuston sisältöä.
 2. Voikkaa Yritysalueen tilaama, ylläpitämä tai valvoma.
 3. Liittyisi vain ja ainoastaan Voikkaa Yritysalueen kiinteistöihin.
 4. Edustaisi ainoastaan Voikkaan Yritysalueella toimivia yrityksiä tai olisi niiden tilaama, ylläpitämä tai valvoma.
 5. Tarjoaisi palveluita vain rajatulle yritysjoukolle.

 

Voikkaan kauppoja talvella

Voikkaan kauppoja talvella

Voikkaa.com sivuston palveluita voi käyttää ja ostaa mikä tahansa yritys, mukaanlukien Voikkaa Yritysalue, sen omistaja, siellä toimivat yritykset yhdessä tai erikseen.

Toisin sanoen: SW Ratkaisut harjoittaa elinkeinotoimintaa ja tarjoaa liikeyhteisöpalveluita kaikille halukkaille Voikkaalla. Tarjotut palvelut eivät ole mitenkään sidottuja tai rajoittuneita ”aidan sisällä oleviin yrityksiin” tai niihin toimipisteisiin, joita kutsutaan nimellä ”Voikkaan Yritysalue”.